Grunnteknikk Miljø AS

Kontrollert, rystelsesfri fjerning av fjell.

over

40 år

i bransjen

Fjell som ligger inntil hus, hytter og garasjer kan utnyttes til gangveier og oppstillingsplasser. Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få unna slikt fjell tett på.

Fortvil ikke, Grunnteknikk Miljø er spesialisert på vanskelig fjell. Grunnteknikk Miljø har tatt teknikken et steg videre for å kunne fjerne dette helt kontrollert uten bruk av sprengmedium. Det kan være seg hus, garasjer, stolper, vannledninger, kabler eller nabos murer som ligger tett inntil fjellet. Det kan være alle slags hindringer. Sprengstoff er ikke alternativ på slike plasser.

Grunnteknikk Miljø har dette som fagfelt og det meste av slikt problemfjell kan fjernes uten skade.

Ekspanderende mørtel er valgt bort da det ikke er kontrollerbart når det først er aktivert og kan forårsake skade på det som skal skånes. Teknikken Grunnteknikk Miljø bruker kan stoppes i prosessen før skade oppstår.

Grunnteknikk Miljø benytter stor Darda C20 der det er mulig for lavere kostnader og bare 1 meter brede maskiner der det er trangt. Den 1 meter brede boreriggen har riggmast som er kun 1,6m høy og kan borre i alle vinkler. Det benyttes flere teknikker for å løse oppgavene.

Grunder for Grunnteknikk Miljø AS startet i bransjen 1977. Vi har vært med på det meste innen anlegg og grunnarbeid. Vi holder til i Akershus, men kan ta oppdrag andre steder i landet. Grunnteknikk Miljø AS er godkjent for ansvarsrett. HMS og 0 skadeprofil med risikoanalyser er en selvfølge.

Vi er godkjent av plan og bygningsetaten

Hva gjør vi?

Reduserer risiko og kostnader

Ved tradisjonell sprenging monteres rysteselsmålere, og murer blir dokumentert til høye kostnader. Sprenges det nærmere enn 5 meter fra hus kreves egen forsikring.

Fjellsplitting som knekker fjellet

Skaderisikoen er eliminert med hydraulisk fjellsplitting, som kan stanses om risiko oppstår. Med fjellsplitting kommer man inntil sensitiv infrastruktur.

Hydraulisk bergsplitting

Med hydraulisk splitting kommer man inntil aktiv infrastruktur som trafo, høyspentledninger, datakabler og vannledninger. Disse behøver dermed ikke stenges ned før splitting.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri

Hydraulisk bergsplitting kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.

Våre tjenester

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg og drenering. I tillegg foretar vi oppgradering av uteområder for større trivsel.

Hva har vi gjort?

Se noen av våre prosjekter

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg, tilbygg og garasjer. Drenering er en naturlig del av virksomheten.
Granittmurer og uterom som spenner fra arkitekttegnede uterom til de enkleste hager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva har vi gjort?

Se noen av våre prosjekter

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg, tilbygg og garasjer. Drenering er en naturlig del av virksomheten.
Granittmurer og uterom som spenner fra arkitekttegnede uterom til de enkleste hager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har utstyret
som får jobben gjort!

For eksempel kan man sprenge fjell inntil aktiv infrastruktur uten at dette må stenges ned, eksempel trafo, høyspent, datakabler og vannledninger etc.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri sprenging kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.