Hjem - Grmi

Kontrollert, rystelsesfri
fjerning av fjell.

OVER

40

ÅR I

BRANSJEN

VELKOMMEN!

HVEM ER VI
OG HVA KAN
DU FORVENTE
AV OSS?

Grunder for Grunnteknikk Miljø AS startet i bransjen 1977. Vi har vært med på det meste innen anlegg og grunnarbeid.

Ettersom skader oppstår ved konvensjonell sprenging jobber grunder med sikker og risikofri miljøvennlig uttak av fjell nær infrastruktur. Vi holder til i Akershus men har du en utfordrende jobb annen plass i landet ta kontakt. Grunnteknikk Miljø AS er godkjent for ansvarsrett. HMS og 0 skadeprofil med risikoanalyser er en selvfølge.

Alle er velkommen for et risikofritt miljøvennlig valg

Ta kontakt ved å benytte vårt kontaktskjema for mer informasjon

HVA HAR VI GJORT?

SE NOEN AV VÅRE
PROSJEKTER

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg, tilbygg og garasjer. Drenering er en naturlig del for virksomheten. Granittmurer og uterom som spenner fra arkitekttegnede uterom til de enkleste hager.

Se alle uterom her →

VI ER GODKJENT AV
PLAN OG BYGNINGSETATEN

HVA GJØR VI?

DET MILJØVENNELIGE
VALG

Fjellsplitting reduserer risiko og kostnader.

Ved tradisjonell sprenging monteres rysteselsmålere, og murer blir dokumentert til høye kostnader.

Sprenges det nærmere enn 5 meter fra hus kreves egen forsikring. Utføres dette inne i hus er det ingen som forsikrer sprenging.

Alternativet er fjellsplitting som knekker fjellet.

Skaderisikoen er eliminert med hydraulisk fjellsplitting, som kan stanses om risiko oppstår.

Med fjellsplitting kommer man inntil sensitiv infrastruktur. Den nye teknikken er sikrere og raskere. Passer der fjell ønskes fjernet inntil infrastruktur. Eksempler på dette kan være verneverdige bygninger, vannledninger og kabler.

Hydraulisk bergsplitting

Hydraulisk bergsplitting kommer billigere ut enn konvensjonell sprenging. Man slipper fordyrende forsikringer og dokumentering av nærliggende hus.

Med hydraulisk splitting kommer man inntil aktiv infrastruktur som trafo, høyspentledninger, datakabler og vannledninger. Disse behøver dermed ikke stenges ned før splitting.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri

Hydraulisk bergsplitting kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.

Våre tjenester

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg og drenering. I tillegg foretar vi oppgradering av uteområder for større trivsel.

Ta kontakt ved å benytte vårt kontaktskjema for mer informasjon

VI HAR UTSTYRET

SOM FÅR JOBBEN GJORT!

Eksempel kan man sprenge fjell inntil aktiv infrastruktur uten at dette må stenges ned, eksempel trafo, høyspent, datakabler og vannledninger. etc.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri sprenging kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.