Fjellsplitting - Grmi

Fjellsplitting reduserer risiko og kostnader.

Ved tradisjonell sprenging monteres rysteselsmålere, og murer blir dokumentert til høye kostnader.

Sprenges det nærmere enn 5 meter fra hus kreves egen forsikring. Utføres dette inne i hus er det ingen som forsikrer sprenging.

Alternativet er fjellsplitting som knekker fjellet.

Skaderisikoen er eliminert med hydraulisk fjellsplitting, som kan stanses om risiko oppstår.

Med fjellsplitting kommer man inntil sensitiv infrastruktur. Den nye teknikken er sikrere og raskere. Passer der fjell ønskes fjernet inntil infrastruktur. Eksempler på dette kan være verneverdige bygninger, vannledninger og kabler.

Hydraulisk bergsplitting

Hydraulisk bergsplitting kommer billigere ut enn konvensjonell sprenging. Man slipper fordyrende forsikringer og dokumentering av nærliggende hus.

Med hydraulisk splitting kommer man inntil aktiv infrastruktur som trafo, høyspentledninger, datakabler og vannledninger. Disse behøver dermed ikke stenges ned før splitting.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri

Hydraulisk bergsplitting kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.

Våre tjenester

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg og drenering. I tillegg foretar vi oppgradering av uteområder for større trivsel.

Ta kontakt ved å benytte vårt kontaktskjema for mer informasjon